Category: แทงค์น้ำ

เลือกซื้อแทงค์น้ำอย่างไรเพื่อให้เก็บน้ำมีไว้ใช้

แทงค์น้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ ยามฉุกเฉิน ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับบ้านพักอาเลือกซื้อแทงค์น้ำอย่างไรเพื่อให้เก็บน้ำมีไว้ใช้ศัยอาคาร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่สามารถนำน้ำที่สำรองมาใช้กรณีเกิดท่อแตกรั่วส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลได้ ในทุก ๆ บ้านควรมีแทงค์น้ำไว้ เพื่อสำรองน้ำเวลาที่ไม่มีน้ำใช้ น้ำประปาไม่ไหล หรือมีการงดจ่ายน้ำเพราะซ่อมแซมท่อประปา

วิธีเลือกแทงค์น้ำ ต้องคิดคำนวณจากอะไร

การเลือกแทงค์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเลือกความจุของถังพักน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งานของจำนวนผู้ใช้น้ำในที่พักอาศัยประมาณ 1-2 วัน สามารถคิดคำนวณได้ ดังนี้ เมื่ออยู่บ้าน หนึ่งคนจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 200 ลิตร ถ้าในบ้านอาศัยกันอยู่ทั้งหมด 5 คน ใน 1 วัน สมาชิกในบ้านหลังนี้จะใช้น้ำรวมกันประมาณ วันละ 1,000-1,100 ลิตรต่อวันดังนั้นถังเก็บน้ำที่เหมาะสมควรจุน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ประมาณ 1-2 วัน สำหรับบ้านที่มีสมาชิกในบ้านจำนวน 5 คน ก็ควรจะมีความจุขั้นต่ำ 1,000 ลิตร
แทงค์น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
ในส่วนของอาคารสำนักงาน หนึ่งคนจะใช้น้ำประมาณ 40-75 ลิตรต่อวัน ถ้าเป็นโฮมออฟฟิศ มีพนักงานอยู่ประมาณ 25 คน จะใช้น้ำรวมกันประมาณวันละ 1,000 – 1,875 ลิตรต่อวัน ถังเก็บน้ำที่เหมาะสมควรจุน้ำไว้สำหรับใช้ได้ประมาณ 1-2 วัน ดังนั้นถังเก็บน้ำสำหรับออฟฟิศที่มีสมาชิกจำนวน 25 คน ก็ควรจะมีความจุขั้นต่ำ 1,200 ลิตร

โดยวัสดุที่ผลิตเป็นถังเก็บน้ำอยู่ในท้องตลาด ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก สแตนเลส โพลีเมอร์ ไฟเบอร์กลาส ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทต่างมีจุดเด่น จุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน

คอนกรีตเสริมเหล็ก คงทนแข็งแรง เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ มีสมาชิกในครอบครัวเป็นจำนวนมาก
สแตนเลส น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย ล้างทำความสะอาดง่าย
โพลีเอทิลีน (PE) ราคาย่อมเยา วัสดุมีทั้งโปร่งแสงและทึบแสง ชนิดโปร่งแสง ถ้าตั้งไว้กลางแจ้งมีโอกาสเกิดตะไคร่น้ำ
ไฟเบอร์กลาส ราคาย่อมเยา อายุของวัสดุใช้ได้ไม่นาน เมื่อวางกลางแจ้ง ไฟเบอร์กลาสจะกรอบแตกง่าย น้ำอาจติดกลิ่นพลาสติก

นอกจากวัสดุของถังเก็บน้ำแล้ว ยังมีประเภทของถังเก็บน้ำที่ตั้งบนดินและใต้ดิน ซึ่งก็มีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกัน ดังนี้
– ถังเก็บน้ำบนดินต้องมีพื้นที่ในการติดตั้ง เคลื่อนย้ายได้สะดวก ราคาไม่สูง ดูแลรักษาซ่อมแซมง่าย
– ถังเก็บน้ำใต้ดิน ประหยัดพื้นที่ ซ่อมแซม ดูแลรักษายาก มีราคาแพง

เลือกซื้อแทงค์น้ำสำหรับใช้ในบ้าน ควรที่จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน และเมื่อซื้อแทงค์น้ำมาแล้วต้องมีวิธีทำความสะอาด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในถังให้สะอาดปลอดภัยเหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค

Navigation